Wheat Field

Varlığımızın üç temel bileşeni olan zihin, ruh ve beden bir arada ve "enerji sistemi" için birlikte çalışırlar. Birini diğerinden bağımsız düşünmek mümkün değildir. İçlerinden birinde oluşacak herhangi bir tahribat, yaşamımızı, hayata bakışımızı, içten dışa akışımızı etkileyecektir. 

 

Gerçek ve tatmin edici bir yaşama ulaşmak için zihin, ruh ve beden arasında denge kurulması gerektiği kabul edilmektedir. Zihin, ruh ve bedendeki uyum, mutlak iyilik ve mutluluğun anahtarıdır ve bu nedenle bu dengeye ulaşmak her birimiz için önemli bir hedef olmalıdır.

Yaprak
Zihin

Beden ve ruh arasındaki köprü olan zihin; düşüncenin, algılamanın, belleğin, duygunun, isteğin ve düşlemenin bazı bileşimlerinde görünür olan bilincin ve zekânın kolektif görünüşlerini kapsar. 

Ruh

İnsan varlığının özü olan ruh, vücuda yaşam gücünü vermekten sorumludur. Davranışlarımız ve eylemlerimizi fiziksel formda yönlendirir. Fiziksel bedeni bırakmayı seçtiğinde ise beden yok olur. 

Beden

Beden, fiziksel ve kimyasal yapılardan oluşan bir sistemler bütünüdür. İnsan sağlığının maddesel parçasıdır. İnsan varlığının korunması ve sürekliliği için birbiriyle uyumlu bir biçimde çalışan öğelerden oluşmuştur. Tasarlayan zihni ve arzulayan ruhu, beden harekete geçirir.